schilderkunst model grafiek eindejaar lg 2 eindejaar schild kant beeldhouwkunst Model HG Keramiek HG schilderkunst wolken HG Schilderkunst

Atelier +18

Dit atelier biedt een uitgebreid programma voor studenten die willen proeven van wat de beeldende kunst te bieden heeft. Ook als je weinig of geen voorkennis bezit, is dit atelier zeer geschikt.

De tweejarige opleiding omvat een aantal basistechnieken (tekenkunst, schilderkunst, grafische technieken, ruimtelijk werk ...) die men nadien verder kan uitdiepen in de hogere graad. Deze cursus kan gezien worden als een voorbereiding op de specifieke ateliers van de hogere graad, maar is geenszins een vereiste.

RILLAAR - Kortakker 2 - woensdagavond van 18u30 - 22u00

DIEST - Citadel - woensdagavond van 18u30 - 22u00

WERCHTER - St Jansstraat 85 - donderdagavond van 18u30 - 22u00

  

In het beeldhouwatelier krijg je enerzijds de mogelijkheid om te werken naar waarneming vertrekkende vanuit klassieke studies en anderzijds kan je een programma volgen met opdrachten die vertrekken vanuit een thema of een bepaalde techniek.

Naast klei en was wordt er gebruik gemaakt van gips, cement, vubonite, hout, steen, stof, papier-maché, afval of recyclage materialen. Afgieten, assembleren en lassen behoren tot de gebruikte technieken. Hierbij is er ruimte voor experiment.

Er kan ook gewerkt worden naar model. Naast een anatomische benadering wordt de nadruk gelegd op de expressieve mogelijkheden van de figuur. Opdrachten en een persoonlijke begeleiding helpen je je eigen weg te vinden. 

  

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

In dit atelier ontdek je de mogelijkheden van grafische druktechnieken zoals diepdruk (etstechnieken), hoogdruk (lino-en houtgravure ), doordruk (zeefdruk) en mono-type.

In de startfase verwerf je een basiskennis van deze technieken met elk hun specifieke kenmerken. Tijdens de creatieve zoektocht naar de inhoud van je werk is er ruimte voor experiment. Het resultaat is een boeiend persoonlijk artistiek en grafisch project.

   

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2 

 

Ons atelier kantwerk geniet internationale faam.

Door het verwerven van traditionele klostechnieken krijg je inzicht in het uitvoeren van klassieke kanten uit ons rijk verleden. Deze vaardigheden helpen je om tot een hedendaagse vormgeving te komen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleur, nieuwe materialen en experimentele technieken zoals het wildklossen. Dit alles steeds met respect voor de eigenheid van kant : de transparantie.

    

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

Het atelier keramiek biedt verschillende invalshoeken: van puur ambachtelijk pottenbakken en sculpturale keramiek tot keramische installaties. Er wordt gezocht naar een wisselwerking tussen het traditioneel ambachtelijke en de hedendaagse autonome kunst.

Vanuit gerichte opdrachten maak je kennis met waarneming, vorm- en kleurstudie en ruimtelijkheid. Verschillende keramische technieken: (opbouwen, draaien, gieten, glazuren, mouleren...) komen ruim aanbod. Experiment wordt aangemoedigd.

Individuele begeleiding helpt je in je zoektocht naar een eigen visie….. een persoonlijk boeiend traject.

  

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

DIEST - Citadel

  

Leren kijken is van essentieel belang in dit atelier.

Om de verschillende tekentechnieken aan te leren wordt vertrokken vanuit de waarneming. Compositie, perspectief en verhoudingen worden aangeleerd. Je ontdekt houtskool, grafiet, pastel, inkt, bister... 

Deze tekenbasis leidt tot een creatieve, expressieve en persoonlijke benadering van verschillende thema's binnen het tekenatelier. 

Je experimenteert met technieken, je maakt een realistische of abstracte benadering van een stilleven, landschap, architectuur, menselijke figuur, ... Je tekent naar levend model en zo bestudeer je het specifieke karakter van het menselijk lichaam. Op het einde van de cursus heb je je eigen nadruk gelegd op het technische en inhoudelijke aspect van dit boeiende tekenproces.

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

DIEST - Citadel


WERCHTER - HABK - ST-Jansstraat 85

Het atelier schilderkunst leert je stapsgewijs een analyse maken van de waarneming. Verschillende technieken (olieverf, acryl,...) worden aangereikt, onderzocht en uitgevoerd. Je leert onderwerp, techniek en inhoud op elkaar af te stemmen.

De interpretatie van een thema leidt tot een persoonlijke expressie van vorm, compositie en kleur ... een eigen beeldtaal.

In het atelier Schilderkunst avond te Rillaar heb je ook de mogelijkheid te schilderen naar levend model en wordt de opbouw van de menselijke figuur geanalyseerd.

  

 Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

DIEST - Citadel

WERCHTER - St-Jansstraat 85

In dit atelier wordt geen techniek of materiaal vooropgesteld.

Dit multidisciplinair atelier kan gezien worden als een kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines binnen de kunst, monumentale kunst is vakoverschrijdend.

De gebruikte technieken en materialen staan in functie van de inhoud, opdrachten vragen een creatieve analyse en leiden tot persoonlijke oplossingen met een specifiek technische uitvoering.

Het atelier is een open werkplaats waar de student zijn creativiteit, ideeën en experimenteerlust kan ontwikkelen. Zowel oude als moderne technieken (weven, schilderen, sculptuur, batik, asssemblage, installatie.... ) kunnen worden uitgevoerd.

Er is aandacht voor het hedendaagse kunstgebeuren alsook kunsthistorische aspecten komen aan bod.

In dit zoekproces dat groeit vanuit de student en individueel begeleid wordt door de leerkracht, kan elke student zich creatief en artistiek ontplooien.

  

Waar en wanneer?

RILLAAR - Kortakker 2

DIEST - Citadel

WERCHTER - St-Jansstraat 85

Het vak kunstgeschiedenis (in het 4de en 5de jaar van de hogere graad) is een wettelijk verplicht te volgen vak.
Het wekelijkse lesuur wordt gebundeld tot één namiddag of avond van vier lesuren per maand.

De lessen worden op een boeiende manier gegeven a.d.h.v. veel beeldmateriaal. U zult spelenderwijs
uw inzicht vergroten in de wereld van de kunst en in het leven van de kunstenaars.

Indien u reeds kunstgeschiedenis als vak heeft gehad tijdens uw opleiding of in een andere optie in een academie,
kan u vrijstelling bekomen. U vraagt deze vrijstelling aan op het secretariaat vóór 30 september en
bezorgt tegelijkertijd een afschrift van het diploma (of attest van een andere academie) waarop u uw aanvraag tot vrijstelling baseert.

In het kader van de lessen (o.a. kunstgeschiedenis) worden regelmatig musea of tentoonstellingen bezocht.
De leerlingen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

RILLAAR : 4de + 5de jaar DAGKLASSEN
dinsdagnamiddag : 13.00u - 16.30u
12 sept/ 10 okt/ 14 nov/ 12 dec// 23 jan/ 27 febr/ 27 maart/ 15 mei/ 12 juni

RILLAAR : 4de + 5de jaar AVONDKLASSEN
dinsdagavond : 18.30u – 22.00u
12 sept / 10 okt / 14 nov/ 12 dec // 23 jan / 27 febr / 27 maart / 15 mei / 12 juni

RILLAAR : 4de + 5de jaar WEEKENDKLASSEN
dinsdagavond : 18.30u – 22.00u
26 sept/ 24 okt/ 28 nov// 9 jan/ 6 febr/ 13 maart/ 24 april/ 29 mei/ 26 juni

DIEST : 4de + 5de jaar DAG- EN AVONDKLASSEN
donderdagavond : 18.30u - 22.00u
28 sept/ 26 okt/ 30 nov// 11 jan/ 8 febr/ 15 maart/ 26 april/ 31 mei/ 28 juni

WERCHTER :4de + 5de jaar DAG-, AVOND- EN WEEKENDKLASSEN
donderdagavond : 18.30u – 22.00u
14 sept/ 12 okt/ 16 nov/ 14 dec// 25 jan/ 1 maart/ 29 maart/ 17 mei/ 14 juni