beeldhouwkunst lino ekster stilleven mg lagere graad draak keramiek 2 eindejaar tekenk tekenatelier grafiek tekenkunst beeldhouwkunst

Inschrijvingen

ALGEMEEN
Inschrijven kan enkel in juni en in september. Opgelet : de openingsuren tijdens de inschrijvingsperiode verschillen per vestiging. (zie onderaan)
Per schooljaar kan men zich slechts in één Academie voor Beeldende Kunst en in één discipline inschrijven. Dit geldt voor alle graden. Er worden geen vrije leerlingen aanvaard.
NIEUWE LEERLINGEN leggen bij de inschrijving hun identiteitskaart voor. Voor kinderen die er geen hebben, wordt het rijksregisternummer gevraagd.
Leerlingen van de lagere en middelbare graad worden ingeschreven volgens leeftijd zoals in het dagonderwijs. Zit uw kind een klas hoger of lager, gelieve ons dan uiterlijk op 30 september éénmalig een attest van de dagschool te bezorgen. 

INSCHRIJVINGSTARIEVEN:
De geïndexeerde inschrijvingsgelden zijn door het ministerie als volgt vastgelegd:

Normale tarieven:
€65 van 6 tem 17 jaar (leeftijd steeds op 31.12.2017)
€129 van 18 tem 24 jaar (leeftijd steeds op 31.12.2017)
€307 vanaf 25 jaar

Verminderde tarieven mits voorlegging van een geldig attest (toestand in september 2017)
€42 van 6 tem 17 jaar
€129 vanaf 18 jaar

Komen in aanmerking voor vermindering :
A. Uitkeringsgerechtigde volledige werkloze of personen ten last daarvan * 
= categorie 00 (uitgezonderd bruggepensioneerden) 
B. Werklozen andere categorieën of personen ten laste daarvan*
C. Bestaansminimumtrekker of personen ten laste daarvan* 
D. Gehandicapte / mindervalide + 66% of personen ten laste daarvan* 
E. Resident in gezinsvervangend tehuis of medisch pedagogisch instituut
F. Statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan*
G. Jongvolwassenen vanaf 18 jaar tot en met 24 jaar (leeftijd op 31.12.2017)
H. Jonger dan 18 jaar en ander gezinslid betaalde reeds
I. Jonger dan 18 jaar en bijkomende inschrijving in een andere studierichting (Muziek – Woord – Dans) van 
een erkende academie

Geldige attesten:
A.en B. vanwege de VDAB specifiek voor deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september!
C. vanwege het OCMW of een attest "inkomensgarantie voor ouderen"*
D. vanwege de FOD Sociale Zekerheid of vanwege de mutualiteit met vermelding van RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van arbeidsongeschiktheid (minstens 66%)
E. vanwege het betrokken tehuis
F. vanwege het Ministerie van Justitie, van Binnenlandse Zaken of de gemeente 
G. geen attest vereist
H. vanwege de academie: kopie betalingsbewijs ander gezinslid
I. vanwege de academie muziek, woord of dans: kopie betalingsbewijs eerste inschrijving
* Wanneer de leerling ten laste is van diegene waarvoor het bewijs werd gegeven, dient een document "samenstelling van gezin" worden voorgelegd, afgeleverd door de dienst bevolking van uw gemeente.

INSCHRIJVINGEN 2017-2018 !

opgelet de openingsuren tijdens de inschrijvingsperiode verschillen per vestiging!

De inschrijvingen sluiten af op zaterdag 30 september 2017 Nadien worden er geen betalingen meer aanvaard.
Hieronder alvast de inschrijvingsuren voor september:

RILLAAR - AARSCHOT - GELRODE - LANGDORP
inschrijvingen op het secretariaat in Rillaar voor ALLE graden (enkel betaling met bancontact):
di         9u-12u en van 13u-17u (geen avondopening!)
wo       13u-16u30 en van 18u30-22u
vr         18u30-22u
za        9u-12u30

TESTELT
inschrijvingen op het secretariaat te Testelt voor alle graden:
wo      12u30-16u30
vr        15u-20u30
za        9u-12u30 en van 13u-15u

WERCHTER - WEZEMAAL - ROTSELAAR CENTRUM - HEIKANT
inschrijven op het secretariaat te Werchter voor ALLE graden:
di        9u-12u en van 13u30-16u30
wo      9u-12u en van 13u30-16u30
do      18u30-22u
vr       15u30-19u
za       9u-12u30

DIEST - SCHAFFEN
Inschrijvingen op het secretariaat te Diest voor ALLE graden:
di       9u-12u
wo     9u-12u en van 13u-16u en van 17u-20u
do      17u-20u
vr       16u-18u
za      9u-12u